VTZ-R vriend worden

Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg Rotterdam

De landelijke overheid komt ons tegemoet in de kosten voor de uitvoering van onze vrijwilligerstaken, de opleiding van onze vrijwilligers en de kwaliteit van onze zorg. Hiernaast is aanvullende financiële steun nodig. De ondersteuning die vrienden met hun financiële bijdrage geven, is een duidelijke blijk van waardering voor de VTZ-R vrijwilligers. De ontvangen gelden bieden de vrijwilligers de gelegenheid om cursussen te volgen die hen nog beter op hun taken voorbereid.

Door vriend te worden van onze Stichting Vrienden van VTZ-Rotterdam helpt u ons daarbij.

Hoe kunt u vriend worden?
Vriend worden kan op drie verschillende manieren:

  • Eenmalig
    maak een bedrag over op rek. 67 85 67 832 op naam van Vrienden van VTZ-Rotterdam.
  • Jaarlijks
    gebruik de machtigingskaart om ons blijvend te steunen met een vast bedrag van € 15,-, € 30,- of € 60,-.
  • Testamentair
    Meestal in samenspraak met de notaris.

De Stichting VTZ Rotterdam en de De Stichting Vrienden van VTZ-Rotterdam hebben de ANBI-status. Hierdoor vallen uw giften onder de fiscale aftrekbaarheidsregeling voor schenkingen. De Stichting Vrienden van VTZ-Rotterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer R-24280940.

Geef een reactie