Vrijwilliger zijn

Wie zijn onze vrijwilligers?
De vrijwilligers van VTZ Rotterdam zijn gemotiveerde en betrokken vrouwen en mannen die steun willen bieden aan de zieke en de mantelzorg.

De meeste vrijwilligers hebben in hun eigen leven met ziekte en sterven te maken gehad. Ze hebben vaak ook ervaren hoe belangrijk het is dat iemand die terminaal ziek is er voor kan kiezen in zijn eigen vertrouwde omgeving te sterven. Daarom weten ze dat het voor de mensen om de zieke heen soms hard nodig is dat ze de zorg tijdelijk uit handen kunnen geven. Ze weten ook hoe fijn het is voor de zieke om iemand bij zich te weten om mee te praten, die voor wil lezen of een spelletje kan doen. Of die alleen maar een hand vasthoudt.

De VTZ organisatie met name de coördinatoren zorgen er natuurlijk voor dat de vrijwilliger er niet alleen voor staat, maar dat neemt niet weg dat de vrijwilliger in het feitelijk contact op zichzelf aangewezen is.
Dat maakt dat zowel de zieke, diens naasten alsook de VTZ organisatie afhankelijk zijn van de manier waarop de vrijwilliger persoonlijk invulling geeft aan haar of zijn inzet thuis.
De ESSENTIE van het werk is dus in handen van de vrijwilliger.