Vrienden

Stichting Vrienden van VTZ-Rotterdam
De landelijke overheid geeft ons een bijdrage in de kosten voor de uitvoering van onze vrijwilligerstaken, de opleiding van onze vrijwilligers en de kwaliteit van onze zorg. Maar die bijdrage is niet genoeg om alle kosten te dekken. Daarom hebben we extra financiƫle steun nodig.

De ondersteuning die Vrienden geven met hun financiƫle bijdrage is een duidelijke blijk van waardering voor het werk van de vrijwilligers van VTZ-Rotterdam. Met dit geld kunnen de vrijwilligers cursussen volgen die hen nog beter voorbereiden op hun taken.

Hoe wordt u Vriend?
U kunt op drie manieren Vriend worden:

  • u maakt eenmalig een bedrag over naar
    IBAN NL73 INGB 0678 5678 32 op naam
    van Vrienden van VTZ-Rotterdam
  • u schenkt ons jaarlijks een vast bedrag van 15, 30 of 60 euro.
  • u kunt daar een jaarlijkse schenking van maken
  • u neemt ons op in uw testament. Dit doet u in overleg met een notaris.

De Stichting VTZ-Rotterdam en de Stichting Vrienden van VTZ-Rotterdam hebben de ANBI-status. Hierdoor vallen de bedragen die u ons geeft onder de fiscale aftrekbaarheidsregeling voor schenkingen.
Meer informatie over de ANBI-status van Stichting Vrienden van VTZ-Rotterdam vindt u ANBI-Vrienden hier.

De Stichting Vrienden van VTZ-Rotterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer R-24280940.