Symposium 3 november 2016

Namens het Monuta Charity Fund is tijdens het symposium van VTZ Rotterdam op 3 november 2016 een cheque uitgereikt van 2000 euro. VTZ-Rotterdam dankt met name Anette Kooy- Leermaker ‘ ambassadeur van het Monuta Charity Fund en relatiebeheer Monuta, en Jeanet Wiegmann, manager Monuta Rotterdam.
Door hun inspanningen en gastvrijheid heeft VTZ-Rotterdam een waardevol symposium kunnen organiseren op de locatie Langenhorst te Rotterdam.

20161103_172006_001

 

Uit recent onderzoek (Koekoek 2014) blijkt weer eens de grote discrepantie tussen de geuite wens om thuis te kunnen overlijden (68%) en de praktijk (30%). De inzet van vrijwilligers kan een cruciale factor zijn voor het faciliteren van die wens.

Symposium Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ-Rotterdam):
Al 30 JAAR OP PAD IN ROTTERDAM

Wanneer:
Donderdag 3 november 2016 van 14.30 tot 18.00 uur

Waar:
Het gebouw van Monuta, Langenhorst 100, Rotterdam
Parkeergelegenheid aanwezig

Voor wie bestemd:
Voor geïnteresseerden werkzaam in de palliatieve zorg en vrijwilligerswerk

 

Sprekers waren:
Mevrouw prof. dr. Anne Goossensen
Onderzoeker vanuit zorgethisch perspectief. Zij bekleed onder andere de bijzondere leerstoel Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.
In samenwerking met de VPTZ verricht zij landelijk onderzoek naar de waarde en kwaliteit van vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg.

De heer Gert-Jan van der Hout
Senior beleidsadviseur WMO bij de dir. Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg van de gemeente Rotterdam.

De heer Kees Goedhart
Specialist Ouderengeneeskunde, Kaderarts Palliatieve Zorg, lid van het Consultatief Palliatief Team Rotterdam en voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam. In staat een goed beeld te geven van de weerbarstigheid van de dagelijkse palliatieve praktijk in Rotterdam.

Met als intermezzo:
Theatergezelschap ‘De Kunst van het Rouwen’
Met hun voorstelling ‘Dan neem je toch een hond?’ treedt het gezelschap op door het hele land en als ervaringsdeskundige en theatermakers spelen ze hun verhaal over verlies en rouw. Speciaal voor het symposium bewerkten zij een aantal verhalen van vrijwilligers VTZ tot toneelscènes.

Het symposium werd geleid door mevrouw Korrie Louwes, lid van de Raad van Bestuur van VTZ-Rotterdam, ex-wethouder gemeente Rotterdam.

De Stichting Vrienden van de VTZ (ANBI status) zette de vrijwilligers van de VTZ in het zonnetje bij dit jubileum. Door Vriend te worden zorgt u voor de noodzakelijke aanvullende middelen voor de VTZ-Rotterdam. Dit kan door eenmalig of jaarlijks een bedrag over te maken op rekening NL79INGB0 67 85 67 832 (contact via Rutger Schrijver 06 11713024)