Een aanvraag

voor kosteloze inzet

Hoe en waar aanvragen?
Een aanvraag kunt u via de telefoon of per mail doen bij een van onze coördinatoren. U vind hun telefoonnummer en e-mailadres op deze site onder de rubriek direct contact.

Aanmelding en kennismaking
Tijdens de aanmelding vragen wij u relevante gegevens om de inzet voor u passend te maken. Dat gebeurt ook als de aanmelding via een andere zorgverlener gaat. Deze gegevens worden behandeld als vallend onder de privacy regelgeving. (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Duidelijk moet worden wat de wensen en behoeften zijn van de cliënt en de mantelzorg.
Er zal aanvullende informatie gevraagd worden over de gezondheidstoestand en de situatie thuis. Een goed beeld van de leefsituatie en omstandigheden is belangrijk om te kunnen bepalen welke vrijwilliger(s) het beste past in deze specifieke situatie. Alles is er op gericht de u gewenste thuissituatie tot zijn recht te laten komen.

De coördinator geeft uitleg over hetgeen van ons verwacht mag worden en de mogelijkheden die we hebben. Praktische zaken en afspraken worden uitgewisseld.
De samenwerking met de beroepsmatige zorg komt ook in beeld.

Meestal volstaat een telefonisch contact gevolgd door een thuisbezoek van de coördinator.

De coördinator beoordeelt tenslotte welke vrijwilliger in de gegeven situatie ingezet kan en wil worden.

 Praktijkverhalen
Op deze pagina kunt u (binnenkort) wat verhalen lezen die een indruk geven van de dagelijkse praktijk.