De organisatie

Op zoek naar specifieke informatie? Dan verwijzen we u direct naar onderstaande PDF’s.

VTZ Rotterdam is een professionele vrijwilligersorganisatie bestaande uit circa 50 vrijwilligers die worden begeleid en ondersteund door twee coördinatoren.

De coördinatoren zijn beroepskrachten en hebben een spilfunctie in de dagelijkse gang van zaken. Er is een vrijwilligersteam voor Rotterdam-Noord en voor Rotterdam-Zuid. Beide teams hebben hun eigen coördinator.

De algemene leiding is in handen van een directeur met bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en een Raad van Toezicht. De statuten van VTZ-Rotterdam kunt u hier downloaden.

Wilt u meer weten? Ons laatste jaarverslag kunt u bekijken door door te klikken naar  Jaarverslag 2016

Historie
In 2016 bestond VTZ-Rotterdam 30 jaar. VTZ is in 1986 begonnen als Stijbel, het Samenwerkingsverband Terminale Zorg IJsselmonde, Beverwaard en Lombardijen. Dit project ‘op Zuid’ vond drie jaar later onderdak bij de Thuiszorg Rotterdam. Vanaf 1995 werd het verzorgingsgebied uitgebreid naar de stadsdelen aan de andere kant van de Maas. In december 1997 is de huidige Stichting VTZ-Rotterdam ontstaan.

Belangrijke partners
VTZ-Rotterdam is lid van de Stichting Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam www.npzr.nl. Dit netwerk is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van Palliatieve zorg.
Ook is VTZ-Rotterdam lid van de VPTZ www.vptz.nl. In deze landelijke organisatie zijn de vrijwilligersorganisaties op het gebied van terminale thuiszorg en hospices verenigd.
Als vrijwilligersorganisatie maakt VTZ-Rotterdam ook deel uit van CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg Rotterdam. www.cvd.nl   CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg wordt gefinancierd en ondersteund vanuit de gemeente Rotterdam.

Financiële ondersteuning
Naast de aparte Stichting Vrienden van VTZ-Rotterdam, mag ons werk zich verheugen op financiële bijdrage van andere stichtingen. Voor deze giften heeft VTZ-Rotterdam ook een ANBI-verklaring.

Kwaliteit
Om de kwaliteit van onze inzet te waarborgen, hanteren we een door de landelijke VPTZ geïntroduceerd kwaliteitssysteem.

VTZ-Rotterdam beschikt over een klachtenprocedure.

Verdere gegevens:

  • Bezoekadres: Herkingenstraat 8, Rotterdam
  • Postadres: Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam
  • Voor contact met de coördinatoren klikt u hier
  • IBAN: NL73 INGB 0678 5678 32 op naam van vtz-Rotterdam
  • Inschrijving Kamer van Koophandel: R-24280940
  • De Stichting VTZ-Rotterdam en de Stichting Vrienden van VTZ-Rotterdam hebben beide de ANBI-status.