ANBI-verklaring

Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Rotterdam

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel thuis of in een vertrouwde omgeving hulp en ondersteuning te verlenen aan ernstig zieke en stervende mensen, alsmede aan hun directe omgeving, met name door vrijwilligers ter ondersteuning en/of vervanging van de mantelzorg.

Fiscaal nummer 8068.27.774

Contact:
Directeur De heer G.Stoffers                                                                          Telefoon: 0653368352
E-mail: germen.stoffers@vtz-rotterdam.nl

Raad van Toezicht leden:

Voorzitter 
Mevr S. van der Wereld

Dhr K Goedhart
Mevr M Kap

Directiefunctie is onbezoldigd
Raad van Toezicht geen vacatiegelden
Coƶrdinatiefuncties betaald volgens CAO VVT

Het jaarverslag en financiĆ«le verantwoording vindt u op deze website.